Niedziela Palmowa

Dziś (13.04.2014 r.) w Kościele przeżywamy pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy- tzw. Niedzielę Palmową. Tego dnia wierni gromadzą się w świątyni, aby poświęcić tradycyjne palmy. Tego dnia czytany też jest, z podziałem na role, opis męki i śmierci Pana Jezusa (w tym roku był to opis z Ewangelii św. Mateusza- Rok A). W tym dniu też tradycyjnie pod naszym kościołem odbył się kiermasz świąteczny zorganizowany przez miejscowy Caritas. Można na nim było zakupić prócz palm baranki z chleba i ozdoby, przede wszystkim jajka.
Rozpoczął się więc Wielki Tydzień- najważniejszy w roku tydzień.
Zdjęcia w galerii na stronie LSO

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Dziś (11.04.2014 r.) odbyła się już po raz 15 Droga Krzyżowa ulicami miasta Zawadzkie. Tradycyjnie przeszliśmy z jednego kościoła, do drugiego. W tym roku trasa wiodła z kościoła NSPJ ul. Kościelną, Karola Miarki,1-go Maja, Świerklańską (granica parafii), Kolejową, Dworcową, Opolską, Szpitalną, Waryńskiego i Lubliniecką (aż do kościoła św. Rodziny)- razem 2,4 km. Pogoda w tym roku zaskoczyła, bo tradycyjnie podczas obchodów padał deszcz lub śnieg i było bardzo zimno. Tymczasem dzisiaj przyświecało zachodzące słońce, a czarne chmury tylko trochę postraszyły. Rozważania dotyczyły rożnych aspektów życia- ułożone były, jak słowa samego Jezusa do nas. Rozważania czytali księża obu parafii- ks. proboszcz Joachim Bomba (św. Rodzina), ks. proboszcz Bernard Kotula (NSPJ) i ks. wikary Wiesław Mróz (NSPJ). Krzyż nieśli, jak co roku, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej- na terenie parafii NSPJ- tamtejsi, a na terenie naszej parafii- nasi (Panowie Tomasz, Klaudiusz i Hubert). Śpiew prowadzili Dawid Bartoszek (nasz szafarz i psałterzysta) i Żaneta Drab (nasza lektorka i psałterzystka). Służbę Liturgiczną sprawowali Ministranci z obu parafii. Wystawiono sztandary. W tym roku nasze LSO nie miało żadnych funkcji (prócz sztandaru)- jedynie Bartosz i Kamil pomagali księżą (Kamil również robił zdjęcia :) , a Dawid i Kamil P. szli z tubą (nagłośnieniem). Całą grupę eskortowały dwa radiowozy z Komendy Miejskiej Policji w Zawadzkiem.
Jest to piękne wydarzenie, które łączy obie parafie i jest swoistym manifestem wiary mieszkańców (tegoroczna droga krzyżowa zgromadziła niezliczoną rzeszę wiernych.

Kamil Żyłka
Zdjęcia w galerii na stronie LSO

Copyright by Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zaloguj się