Boże Ciało A.D. 2023

8 czerwca 2023 r. obchodziliśmy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie Bożym Ciałem. Tego dnia tradycyjnie udajemy się w procesję, aby publicznie zamanifestować naszą wiarę w realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. W tym roku po raz kolejny procesję przezywaliśmy wspólnie – międzyparafialnie. Całość rozpoczęła Msza św. o godz. 9:00, sprawowana w kościele pw. Świętej Rodziny. Stamtąd udaliśmy się procesją do czterech ołtarzy, a całość zakończyła się przy kościele pw. NSPJ. Trasa wiodła ulicami: Lubliniecką, Opolską, Miarki i Kościelną.

Dziękujemy wam wszystkim po pierwsze za tak liczną obecność – to piękny wyraz naszej wiary! Po wtóre dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali tegoroczne ołtarze, które miały piękną i bogatą wymowę. Dalej dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację procesji – policji, za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem, Liturgicznej Służbie Ołtarza obu parafii, Gronu Dzieci Maryi z obu parafii, pocztom sztandarowym grup parafialnych, organiście, orkiestrze międzyparafialnej, Dawidowi (za prowadzenie śpiewu w czasie procesji), panom niosącym baldachim oraz tuby, dzieciom sypiącym kwiaty (i ich rodzicom), fotografom dokumentującym procesję – wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłożyli swoją cegiełkę do pięknego przeżycia tegorocznego Bożego Ciała serdecznie dziękujemy – niech Bóg wynagrodzi to w Niebie!

Zdjęcia z uroczystej procesji na stronie parafii na Facebook’u: https://www.facebook.com/RodzinaZawadzkie/posts/pfbid0JjpMtAByxH35JHSrp67iemtBkwfBtCgZq7tXRkGMyGsFQrERXpiUtLoGsHePXTb9l

Filmy z tegorocznej procesji na YouTubie: https://www.youtube.com/watch?v=2r2FEwus9R4&list=PLU3vPgWUcTUKceNNd0FdJ9scGDSkLX8mP

Ś.P. ks. Bernard Kotula (1952-2023)

Z ogromnym żalem przyjęliśmy dziś rano wiadomość, że w wieku 71 lat zmarł nasz były wikariusz, proboszcz i budowniczy kościoła pw. NSPJ ks. prałat Bernard Kotula.

„Urodził się 1 lutego 1952 r. w Opolu. Szkołę podstawową i technikum hutnicze ukończył w Ozimku. W 1973 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1979 r. z rąk bpa Alfonsa Nossola. Po świeceniach został mianowany wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie. W 1982 r. został przeniesiony do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. W 1985 r. przybył jako wikary do parafii pw. Świętej Rodziny w Zawadzkiem. Rok później, w 1986 r., został administratorem, a później proboszczem tejże wspólnoty. W 1986 r. została mu powierzona misja dokończenia budowy nowej świątyni w mieście. W 1995 r., po erygowaniu parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem, jako budowniczy został jej pierwszym proboszczem. W tym czasie dwukrotnie (w latach 1995–2005 i 2010–2015) pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Zawadzkie. W 1999 r. otrzymał tytuł dziekana honorowego . W 2015 r. został proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Twardawie. Ks. Bernard był niemal od początku związany z organizacją opolskich pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, prowadząc grupy pielgrzymkowe, szczególnie „2 fioletową”. W 1982 r. został kwatermistrzem pielgrzymki”. 20 lutego 2023 r. przyjął z rąk bpa Rudolfa Pierskały dokument potwierdzający mu nadanie przez papieża Franciszka tytułu kapelana Jego Świątobliwości (prałata).(na podstawie: K. Żyłka, Powstanie, historia i rozwój wspólnot parafialnych w Zawadzkiem na tle dziejów miasta i Górnego Śląska w latach 1836–2019, (mps) Opole 2020).

PROSIMY GORĄCO O MODLITWĘ W INTENCJI Ś.P. KS. BERNARDA:Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bernard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Copyright by Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zaloguj się