Bieżące informacje

‼️Ważne informacje dot. najbliższego czasu:
👉 adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do soboty od godz. 17:00;

👉 odwołane zostało tradycyjne nabożeństwo na cmentarzu 1 listopada;

👉 dbajmy o bezpieczeństwo i zdrowie – rozłóżmy wizyty na cmentarzu, zachowujmy wszelkie zalecenia sanitarne;

👉 przypominamy, że na celebracjach liturgicznych w naszym kościele może przebywać jednocześnie do 75 wiernych, wymaga się zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiednich odległości;

👉 zachęcamy do nieustannej modlitwy w intencji zakończenia epidemii, o zdrowie i siły, a także o większą miłość wobec naszych bliźnich;

👉 przypominamy, że Stolica Apostolska przedłużyła okres odpustu za zmarłych do końca listopada – zachęcamy do jego uzyskania.

Życzymy wiele zdrowia i spokoju, niech Pan Bóg błogosławi! 😇 ⛪

Informacja dot. ograniczenia liczby wiernych

‼️‼️Od soboty, tj. 17.10.2020 r. (z racji obostrzeń wynikających ze znalezienia się powiatu strzeleckiego w strefie czerwonej) we Mszach św. i nabożeństwach sprawowanych w naszej świątyni może uczestniczyć DO 75 OSÓB. ‼️‼️

⛪️ Odwołana została także zaplanowana na poniedziałek (19.10) uroczystość bierzmowania!!!

Prosimy o stosowanie się do wymogów oraz o wzmożoną modlitwę. 🙏😇

Nowy Dekret bpa opolskiego

Opole, dnia 16 października 2020 rokuNr 35/2020/A/KNC-K▍

DEKRET W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia jutrzejszego aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.

2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

3. W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. strefy żółtej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 4 m2, natomiast w tzw. strefie czerwonej – nie więcej niż 1 osoba na 7 m2. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.

4. Przyznaję wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować intencji wcześniej niż 14 dni przed ich planowanym aplikowaniem. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnych mieszkaniach.

5. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach. W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Krata, oddzielająca penitenta od spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie dezynfekowaną i codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj.

6. W kościołach parafialnych zalecam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji oraz – zwłaszcza w październiku i na początku listopada – odmówienie Różańca. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na terenie której proboszcz mieszka.

7. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.

8. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.

9. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.

10. Należy odwołać rekolekcje, misje czy wyjazdy duszpasterskie, organizowane dla wiernych w parafiach.

11. Należy odwołać zaplanowane ogólne spotkania kapłańskie oraz zachować daleko idącą powściągliwość w spotkaniach prywatnych, by nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe objęcie posługą duszpasterską wszystkich parafii Diecezji.

12. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w trybie zdalnym, a jeśli jest to niemożliwe, należy je odwołać.

13. Zakazuję napełniania kropielnic wodą święconą.

14. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.

15. Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogą w nich fizycznie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.

16. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.

17. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kompetentnych służb.

18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Diecezji i przesłanego duszpasterzom pocztą służbową.

19. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim drogą służbowego maila.

20. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

INFORMACJE KOŃCOWE

1. Odwołuję kursy formacyjne dla kapłanów, zaplanowane na październik i listopad br.

2. Zawieszam dalsze udzielanie sakramentu bierzmowania.

3. Odwołuję wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Tym samym kadencje aktualnych Rad zostają przedłużone aż do nowych dyspozycji w tej sprawie.

4. Zarządzenia dotyczące organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych zostaną podane w późniejszym terminie.

BISKUP OPOLSKI

+ Andrzej Czaja

KANCLERZ KURII

ks. Wojciech Lippa

Informacja dot. niedzieli 4.10.2020 r.

W niedzielę 4.10.2020 r., z racji uroczystości I Komunii św., zmianie uległy godziny Mszy św.:

  • godz. 8:00
  • godz. 10:00 (zamiast Mszy św. o 10:30!!!)
  • godz. 16:00
  • godz. 11:15 to Msza pierwszokomunijna. Prosimy, aby przybyły na nią TYLKO osoby związane bezpośrednio z tą uroczystością (rodzina i bliscy dzieci pierwszokomunijnych).

Obchody kalwaryjskie 2020

⛪️

Dziś (14.08) pielgrzymi z obu zawadczańskich rozpoczęli tegoroczne Obchody Kalwaryjskie ku czci Wniebowzięcia NMP na Górze św. Anny (Annabergu). Dziś, zgodnie z tradycją, miały miejsce obchody prywatne. Rozpoczęło je powitanie o godz. 9 na Rajskim Placu, po którym wierni oddali cześć św. Annie Samotrzeciej w annogórskiej bazylice. Następnie w kaplicy MB Fatimskiej została odprawiona Msza św., po której pielgrzymi ruszyli na dróżki kalwaryjskie, by rozważać tajemnice Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Całodzienny marsz z modlitwą i śpiewem na ustach zakończył się w kościele Krzyża św. ok. godz. 15. Wzięło w niej udział ok. 50 pielgrzymów pod przewodem duszpasterzy: ks. proboszcza Joachima Bomby, o. proboszcza Lucjana Franka OFM oraz o. dra Błażeja Kurowskiego OFM. Uczestniczyła też orkiestra dęta, która swoją grą ubogaciła obchód.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział i przedłużać dalej tą piękną tradycję sięgająca już 1904 r. Zapraszamy do udziału w dalszych dniach Obchodów (włączamy się już w nurt ogólny) i zapraszamy za rok!

Prezentujemy kilka migawek z dzisiejszego pielgrzymowania (więcej na stronie parafii na Facebooku) autorstwa Sary, której serdecznie dziękujemy!

Obchody kalwaryjskie 2020 – zaproszenie

W najbliższy weekend (14-16.08) zapraszamy na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP na Górę św. Anny. 😇⛪️

To nasza parafialna pielgrzymka do tego sanktuarium.

👉W piątek 14.08 zbiórka na Rajskim Placu o godz. 9:00, następnie Msza św. o 9:30, a po niej wyruszymy na kalwarię, by rozważać Mękę Pana Jezusa.

W sobotę i niedzielę (15 i 16.08) włączymy się w obchody ogólne – informacje na plakacie. 👇

‼️Zachęcamy do licznego udziału w tradycji sięgającej ponad stu dwudziestu lat! ‼️

W tym roku, z racji obostrzeń, dojazd we własnym zakresie. Przypominamy o dystansie i używaniu maseczek.😷

Boże Ciało 2020

Dziś po Mszy św. o godz. 8 wyruszyliśmy z procesją, aby zamanifestować naszą wiarę w realną obecność Jezusa pod postacią chleba eucharystycznego. Niestety, z racji panującej sytuacji procesja odbyła się wokół kościoła. W czasie procesji czterokrotnie zatrzymaliśmy się przy naszej grocie, by odprawić poszczególne stacje Bożego Ciała. ⛪️🌞😇

Mimo to ceremonia była bardzo uroczysta – duża asysta Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi, sztandary, orkiestra, dzieci z poduszkami i sypiące kwiaty – wszystkim wam za upiększenie tego nabożeństwa dziękujemy! Niestety nas, wiernych, było w tym roku o wiele mniej, niż bywało w poprzednich latach. 🕊

Mamy jednak nadzieję, że za rok będziemy mogli wyruszyć w większej liczbie na ulice naszego miasta. 🙏

–> zapraszamy dziś na godz. 19:00 na wspólne nabożeństwo uwielbienia‼️

Boże Ciało 2020

Serdecznie zapraszamy na Msze św. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – o godz. 8:00; 10:30 i 16:00.

W tym roku procesja odbędzie się po Mszy św. o godz. 8:00. Wyruszymy okrążając czterokrotnie kościół – wszystkie stacje odprawione zostaną w naszej Grocie Maryjnej. Prosimy, aby pamiętać o wszelkich środkach higieny!

Zapraszamy wszystkich parafian i gości do udziału, a w sposób szczególny orkiestrę, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Grono Dzieci Maryi, przedstawicieli grup parafialnych.

Copyright by Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zaloguj się