Dekret Biskupa Opolskiego

Opole, dnia 26 marca 2021 roku Nr 7/2021/A/KNC-K ▌DEKRET o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w diecezji opolskiej W trosce o właściwe przeżycie uroczystości wielkanocnych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, w Wielkim Tygodniu i w Oktawie Wielkanocy na terenie diecezji opolskiej postanawiam, co następuje. Rozdział I … Continue reading

Copyright by Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zaloguj się