1-2.11.2021 r. – plan

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. sprawowane będą o godzinie 8:00 i 10:30.

Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu o godz. 14:30.

W Dzień Zaduszny Msze św. o 8:30 i 18:00.

Różaniec za zmarłych z zaleckami za zmarłych (składamy je w zakrystii):

wtorek, 2.11.2021 r. o godz. 8:00

środa-sobota, 3-6.11.2021 r. o godz. 17:30

niedziela, 7.11.2021 r. o godz. 15:25

Pamiętajmy o możliwości zyskania odpustu dla naszych zmarłych. Warunkiem jest pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., nawiedzenie Kościoła i/lub cmentarza, modlitwa według intencji Ojca świętego.

Kiermasz – 1899-1997-2021

Dziś (31.10.2021 r.), w ostatnią niedzielę października świętowaliśmy w naszej parafii rocznicę poświęcenia kościoła. Pierwsze poświęcenie miało miejsce 20 kwietnia 1899 r., a dokonał go dziekan toszecki, proboszcz parafii w Wisniczach ks. Lebeck. Konsekracja, której dokonał ówczesny ordynariusz diecezji opolskiej bp Alfons Nossol, miała miejsce po zakończonym remoncie 2.10.1997 r.

Ten dzień, urodziny kościoła, to dobry czas, by wyrazić wdzięczność i modlić się za wszystkich, którzy przyczynili się i nadal przyczyniają do piękna naszej świątyni. To Bóg zapłać płynie do każdego z nas, którzy modlitwą i ofiarami wspieramy nasz zawadzki Dom Boży!

70. lat groty lourdzkiej

W niedzielę 5 września świętowaliśmy Uroczystość Narodzenia NMP. Była to okazja do celebracji jubileuszu 70-lecia budowy groty lourdzkiej (której historię zaprezentujemy w kolejnym poście). Mszy św. o godz. 10:30 przewodniczył o. Remigiusz Gruca OFM, magister nowicjatu. Koncelebrowali o. Witalis Stania OFM z parafii NSPJ w Zawadzkiem oraz misjonarz pochodzący z naszej parafii ks. Robert Ploch. Po uroczystej sumie odbyła się procesja do naszej groty, gdzie odmówiono litanię oraz odśpiewano hymn Te Deum laudamus – Ciebie Boże wielbimy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia tej uroczystości – osobom, które udekorowały grotę, kościół i plac kościelny, ministrantom, mariankom, orkiestrze dętej!Bóg zapłać!

45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę – zaproszenie

Już w najbliższy czwartek 19.08.2021 r. na szlak 45. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę wyruszą pątnicy z dekanatów Zawadzkie i Dobrodzień (2 fioletowa). W tym roku pielgrzymka podzielona została na odcinki sztafetowe. Nasza grupa będzie w drodze w czwartek i piątek. Z racji panującej sytuacji nie będzie także wspólnych posiłków oraz noclegów (po zakończonym dniu autobus odwiezie pątników do Zawadzkiego).

Trwają wciąż zapisy! W tym roku, z racji dużej ilości dokumentów do wypełnienia, są on prowadzone jedynie w Dobrodzieniu oraz w parafii NSPJ w Zawadzkiem

Przewodnikiem naszej grupy będzie w tym roku o. Wiktor Lata OFM, wikariusz parafii NSPJ w Zawadzkiem, którego będzie wspomagał nasz proboszcz – ks. Joachim Bomba.

Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu!

Obchody kalwaryjskie – 14 i 15.08.2021 r.

Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP na Górze Świętej Anny (Annabergu) to nasza zawadzka tradycja. W piątek pątnicy brali udział w prywatnych obchodach (więcej poniżej). W sobotę i niedzielę wzięli udział w obchodach ogólnych, podczas których rozważano dróżki Matki Bożej – bolesne, pogrzebowe i chwalebne. W tym roku widocznym znakiem obecności pielgrzymów z Zawadzkiego był krzyż, który nasi ministranci nosili po kalwaryjskich dróżkach.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej dorocznej pielgrzymce do tego świętego dla wszystkich Ślązaków miejsca.

Poniżej kilka migawek z sobotnich i niedzielnych celebracji, więcej na profilu parafii na Facebooku: https://www.facebook.com/RodzinaZawadzkie

Obchody kalwaryjskie – 13.08.2021 r.

Dziś (13.08.2021 r.) rozpoczęła się nasza doroczna pielgrzymka na Górę Świętej Anny (Annaberg). Na początek pielgrzymi, których było ok. 80, pokłonili się św. Annie w jej bazylice na szczycie wzgórza. Następnie w kaplicy MB Fatimskiej na Rajskim Placu odprawiona została Msza św. w intencji parafian obu zawadzkich parafii. Po Eucharystii pątnicy udali się na Kalwarię, by rozważać Mękę Pana Jezusa.

Dziękujemy wszystkim za wasza modlitwę i danie świadectwa wiary oraz chęci pielęgnowania tradycji naszych przodków.

Wielkie słowa wdzięczności dla naszych farorzy, ks. Joachima i o. Lucjana OFM, za wspólne pielgrzymowanie, oraz dla o. Błażeja za duchowe wsparcie

Dziękujemy naszym muzykantom z Międzyparafialnej Orkiestry Dętej oraz prowadzącym śpiew – Dawidowi i Danielowi.

Słowa wdzięczności dla naszych ministrantów – Dominika i Tomka, za prowadzenie naszej grupy i opiekę nad krzyżem

Dziękujemy Panu Rafałowi za nagłośnienie oraz pani Jadwidze za przygotowanie tradycyjnej dekoracji krzyża

Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać!!! Zapraszamy jutro i w niedzielę na główne obchody.

Więcej zdjęć na parafialnym facebooku:
https://www.facebook.com/RodzinaZawadzkie/posts/4312805568758234

Obchody kalwaryjskie – zaproszenie

W najbliższy weekend (13-15.08.2021 r.) na Górze Świętej Anny odbędzie się Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP. To również nasza zawadzka pielgrzymka do tego świętego miejsca. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w obchodach prywatnych w piątek 13.08. Zbiórka o godzinie 9:00 na Rajskim Placu. Istnieje możliwość dojazdu autobusem z Zawadzkiego, zbiórka o godzinie 8:05 pod naszym kościołem.

Plan kolejnych dni odpustowych dostępny na plakacie.

Dekret bpa opolskiego (od 13.06.2021 r.)

Opole, dnia 11 czerwca 2021 roku
Nr 11/2021/A/KNC-K
 DEKRET NA CZAS PANDEMII

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 13 czerwca br. aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

▪ ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I ICH OTOCZENIA

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
 2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych. W związku z powyższym przedłużam ogólne zezwolenie na celebrację Eucharystii na zewnątrz kaplic i kościołów, jednakże w ich obrębie. Na każdą celebrację poza miejscem świętym należy uzyskać odrębną zgodę.
 3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

▪ SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ

 1. Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
 2. Zezwalam na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 3. Do dnia 26 czerwca br. podtrzymuję przyznane wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnym mieszkaniu.
 4. W kościołach parafialnych zalecam częste wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na terenie której proboszcz mieszka.
 5. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
 6. Zachęcam do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.

▪ ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 1. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 2. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.

▪ TROSKA O CHORYCH

 1. Z uwagi na okoliczność, że spora liczba wiernych została zaszczepiona lub przechorowała COVID-19, należy odwiedzać chorych w ich domach wg zwykłego porządku. Przywracam w tym zakresie posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Nawiedzając domy chorych, posługujący mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej.
 2. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tej choroby.

▪ INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE

 1. Ewentualne rekolekcje, misje, pielgrzymki czy spotkania formacyjne, organizowane dla wiernych w parafiach, należy odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 2. Zachęcam do organizowania zjazdów kursowych i innych spotkań kapłańskich.
 3. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.

▪ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kompetentnych służb.
 2. Kuria Diecezjalna w Opolu do końca czerwca będzie czynna w trybie zwykłym, czyli od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00, poza wyjątkami, o których informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji bądź w odrębnych zarządzeniach, natomiast od 1 lipca do 15 sierpnia br. będzie czynna jedynie od 9.00 do 13.00.
 3. Odwołuję wszelkie wcześniejsze zarządzenia w materii objętej niniejszym Dekretem.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim drogą służbowego maila.

   Kanclerz Kurii            Biskup Opolski
ks. Wojciech Lippa          † Andrzej Czaja 

Boże Ciało 2021

Dziś (3.06.2021 r.) w Kościele przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną potocznie Bożym Ciałem. Tego dnia tradycyjnie organizuje się procesje eucharystyczne do czterech ołtarzy. 😇W tym roku, podobnie jak to miało miejsce rok temu, procesja odbyła się tylko wokół kościoła. Czterokrotnie obeszliśmy naszą świątynię, a ołtarz znajdował się w naszej grocie. ⛪️Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych obchodów – tym, którzy uprzątnęli i udekorowali nasz plac, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Gronu Dzieci Maryi, naszej orkiestrze, organiście, dzieciom sypiącym kwiatki. 🙏🌺🌸W sposób szczególny dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w procesji – za waszą obecność, modlitwę oraz zrozumienie i zastosowanie się do panujących obostrzeń. 🙏😇Liczymy, że za rok wyruszymy, jak to bywało dawniej, na procesję ulicami naszego miasta. 🏢🏘

👇📸Poniżej kilka kadrów z dzisiejszej procesji autorstwa Dominika. Więcej na profilu parafii na Facebook’u.

Copyright by Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zaloguj się