45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę – zaproszenie

Już w najbliższy czwartek 19.08.2021 r. na szlak 45. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę wyruszą pątnicy z dekanatów Zawadzkie i Dobrodzień (2 fioletowa). W tym roku pielgrzymka podzielona została na odcinki sztafetowe. Nasza grupa będzie w drodze w czwartek i piątek. Z racji panującej sytuacji nie będzie także wspólnych posiłków oraz noclegów (po zakończonym dniu autobus odwiezie pątników do Zawadzkiego).

Trwają wciąż zapisy! W tym roku, z racji dużej ilości dokumentów do wypełnienia, są on prowadzone jedynie w Dobrodzieniu oraz w parafii NSPJ w Zawadzkiem

Przewodnikiem naszej grupy będzie w tym roku o. Wiktor Lata OFM, wikariusz parafii NSPJ w Zawadzkiem, którego będzie wspomagał nasz proboszcz – ks. Joachim Bomba.

Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu!

Obchody kalwaryjskie – 14 i 15.08.2021 r.

Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP na Górze Świętej Anny (Annabergu) to nasza zawadzka tradycja. W piątek pątnicy brali udział w prywatnych obchodach (więcej poniżej). W sobotę i niedzielę wzięli udział w obchodach ogólnych, podczas których rozważano dróżki Matki Bożej – bolesne, pogrzebowe i chwalebne. W tym roku widocznym znakiem obecności pielgrzymów z Zawadzkiego był krzyż, który nasi ministranci nosili po kalwaryjskich dróżkach.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej dorocznej pielgrzymce do tego świętego dla wszystkich Ślązaków miejsca.

Poniżej kilka migawek z sobotnich i niedzielnych celebracji, więcej na profilu parafii na Facebooku: https://www.facebook.com/RodzinaZawadzkie

Obchody kalwaryjskie – 13.08.2021 r.

Dziś (13.08.2021 r.) rozpoczęła się nasza doroczna pielgrzymka na Górę Świętej Anny (Annaberg). Na początek pielgrzymi, których było ok. 80, pokłonili się św. Annie w jej bazylice na szczycie wzgórza. Następnie w kaplicy MB Fatimskiej na Rajskim Placu odprawiona została Msza św. w intencji parafian obu zawadzkich parafii. Po Eucharystii pątnicy udali się na Kalwarię, by rozważać Mękę Pana Jezusa.

Dziękujemy wszystkim za wasza modlitwę i danie świadectwa wiary oraz chęci pielęgnowania tradycji naszych przodków.

Wielkie słowa wdzięczności dla naszych farorzy, ks. Joachima i o. Lucjana OFM, za wspólne pielgrzymowanie, oraz dla o. Błażeja za duchowe wsparcie

Dziękujemy naszym muzykantom z Międzyparafialnej Orkiestry Dętej oraz prowadzącym śpiew – Dawidowi i Danielowi.

Słowa wdzięczności dla naszych ministrantów – Dominika i Tomka, za prowadzenie naszej grupy i opiekę nad krzyżem

Dziękujemy Panu Rafałowi za nagłośnienie oraz pani Jadwidze za przygotowanie tradycyjnej dekoracji krzyża

Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać!!! Zapraszamy jutro i w niedzielę na główne obchody.

Więcej zdjęć na parafialnym facebooku:
https://www.facebook.com/RodzinaZawadzkie/posts/4312805568758234

Obchody kalwaryjskie – zaproszenie

W najbliższy weekend (13-15.08.2021 r.) na Górze Świętej Anny odbędzie się Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP. To również nasza zawadzka pielgrzymka do tego świętego miejsca. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w obchodach prywatnych w piątek 13.08. Zbiórka o godzinie 9:00 na Rajskim Placu. Istnieje możliwość dojazdu autobusem z Zawadzkiego, zbiórka o godzinie 8:05 pod naszym kościołem.

Plan kolejnych dni odpustowych dostępny na plakacie.

Dekret bpa opolskiego (od 13.06.2021 r.)

Opole, dnia 11 czerwca 2021 roku
Nr 11/2021/A/KNC-K
 DEKRET NA CZAS PANDEMII

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 13 czerwca br. aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

▪ ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I ICH OTOCZENIA

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
 2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych. W związku z powyższym przedłużam ogólne zezwolenie na celebrację Eucharystii na zewnątrz kaplic i kościołów, jednakże w ich obrębie. Na każdą celebrację poza miejscem świętym należy uzyskać odrębną zgodę.
 3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

▪ SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ

 1. Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
 2. Zezwalam na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 3. Do dnia 26 czerwca br. podtrzymuję przyznane wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnym mieszkaniu.
 4. W kościołach parafialnych zalecam częste wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na terenie której proboszcz mieszka.
 5. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
 6. Zachęcam do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.

▪ ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 1. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 2. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.

▪ TROSKA O CHORYCH

 1. Z uwagi na okoliczność, że spora liczba wiernych została zaszczepiona lub przechorowała COVID-19, należy odwiedzać chorych w ich domach wg zwykłego porządku. Przywracam w tym zakresie posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Nawiedzając domy chorych, posługujący mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej.
 2. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tej choroby.

▪ INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE

 1. Ewentualne rekolekcje, misje, pielgrzymki czy spotkania formacyjne, organizowane dla wiernych w parafiach, należy odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 2. Zachęcam do organizowania zjazdów kursowych i innych spotkań kapłańskich.
 3. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.

▪ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kompetentnych służb.
 2. Kuria Diecezjalna w Opolu do końca czerwca będzie czynna w trybie zwykłym, czyli od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00, poza wyjątkami, o których informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji bądź w odrębnych zarządzeniach, natomiast od 1 lipca do 15 sierpnia br. będzie czynna jedynie od 9.00 do 13.00.
 3. Odwołuję wszelkie wcześniejsze zarządzenia w materii objętej niniejszym Dekretem.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim drogą służbowego maila.

   Kanclerz Kurii            Biskup Opolski
ks. Wojciech Lippa          † Andrzej Czaja 

Boże Ciało 2021

Dziś (3.06.2021 r.) w Kościele przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną potocznie Bożym Ciałem. Tego dnia tradycyjnie organizuje się procesje eucharystyczne do czterech ołtarzy. 😇W tym roku, podobnie jak to miało miejsce rok temu, procesja odbyła się tylko wokół kościoła. Czterokrotnie obeszliśmy naszą świątynię, a ołtarz znajdował się w naszej grocie. ⛪️Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych obchodów – tym, którzy uprzątnęli i udekorowali nasz plac, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Gronu Dzieci Maryi, naszej orkiestrze, organiście, dzieciom sypiącym kwiatki. 🙏🌺🌸W sposób szczególny dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w procesji – za waszą obecność, modlitwę oraz zrozumienie i zastosowanie się do panujących obostrzeń. 🙏😇Liczymy, że za rok wyruszymy, jak to bywało dawniej, na procesję ulicami naszego miasta. 🏢🏘

👇📸Poniżej kilka kadrów z dzisiejszej procesji autorstwa Dominika. Więcej na profilu parafii na Facebook’u.

Dekret Biskupa Opolskiego

Opole, dnia 26 marca 2021 roku

Nr 7/2021/A/KNC-K

▌DEKRET o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w diecezji opolskiej

W trosce o właściwe przeżycie uroczystości wielkanocnych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, w Wielkim Tygodniu i w Oktawie Wielkanocy na terenie diecezji opolskiej postanawiam, co następuje.

Rozdział I ZASADY OGÓLNE

1. Liturgię Świętego Triduum Paschalnego wolno wyjątkowo poza kościołami parafialnymi, sprawować także w kościołach czy kaplicach filialnych. W związku z tym, wolno także zwiększyć liczbę celebracji w parafiach, które dysponują tylko jednym kościołem, przy czym ołtarz, tam, gdzie to jest przewidziane, należy obnażyć jedynie po ostatniej z nich. Nie można powtarzać procesji do Ciemnicy i Bożego Grobu.

2. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 20 m2, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie zamieszkują.

3. Należy rozważyć tam, gdzie to możliwe, czy celebracji Wielkiego Tygodnia nie prowadzić na przykościelnych placach, ponieważ na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych, a jedynie nakaz zakrywania maską ust i nosa oraz dystansowania się na odległość nie mniejszą niż 1,5 m.

4. Wierni są zobowiązani do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego i w ich otoczeniu. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

5. Należy rozważyć tam, gdzie to możliwe, czy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Poniedziałek Wielkanocny oraz w II Niedzielę Wielkanocną nie zwiększyć liczby Mszy świętych, korzystając z uprawnienia do binacji, trynacji i kwadrynacji, by umożliwić jak największej liczbie wiernych uczestnictwo w świątecznej Eucharystii.

6. Z wyłączeniem Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, kiedy Komunii św. można poza obrzędami udzielać jedynie chorym oraz Wielkiej Soboty, kiedy można jej udzielać jedynie na sposób Wiatyku należy zatroszczyć się o to, aby ci wierni, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli we Mszy św. bądź obrzędach liturgicznych, mogli przyjąć Komunię św. poza ich sprawowaniem.

7. Zabrania się udzielania Komunii świętej pod dwiema Postaciami.

8. Należy przypomnieć wiernym, że aż do odwołania w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osób z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji, odczuwających wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tych wszystkich, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w liturgii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła), a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie. Należy jednak zachęcać wiernych do tego, by łączyli się duchowo ze zgromadzonymi w kościołach na obrzędach Wielkiego Tygodnia poprzez środki masowego przekazu.

9. Należy zorganizować spowiedź przedświąteczną wg zwykłego porządku, z zastrzeżeniem, że nie wolno jej odbywać w zamkniętych konfesjonałach, a wierni oczekujący na spowiedź mają zachowywać dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m.

10. Osoby, które nie będą mogły skorzystać ze spowiedzi wielkanocnej, winny wzbudzić akt żalu doskonałego i przystąpić do niej w późniejszym terminie.

11. Zezwala się na pokropienia. Jeśli podczas pokropienia celebrans przechodzi przez kościół, ma mieć założoną maskę, zasłaniającą usta i nos.

12. Należy zachęcać wszystkich wiernych do przeżywania liturgii Triduum Paschalnego i Wielkanocy w gronie rodzinnym. Materiały służące w tym pomocą zostaną udostępnione na stronie internetowej diecezji.

Rozdział II PRZEBIEG WIELKIEGO TYGODNIA I WIELKANOCY

▸Niedziela Palmowa

1. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, czyli zwykłe wejście. W liturgii biskupiej można zastosować formę drugą.

2. Poświęcenie palm odbywa się jedynie podczas obrzędów.

▸Wielki Czwartek

1. Msza krzyżma odbędzie się w katedrze opolskiej o godz. 9.30. Mają ją koncelebrować delegaci poszczególnych dekanatów, a także przedstawiciele Kurii Diecezjalnej w Opolu, SDO oraz WMSD. Przedstawicielami wiernych świeckich będą klerycy, służba liturgiczna, delegacje: sióstr zakonnych, modlitewnej wspólnoty „Oremus”, Bractwa św. Józefa oraz Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Szczegóły celebracji zostaną podane w specjalnym Komunikacie.

2. Opuszcza się opcjonalny obrzęd umywania nóg.

3. Buduje się Ciemnicę i urządza w niej adorację wg zwykłego porządku. Do adoracji zachęca się zwłaszcza tych, którzy nie uczestniczyli we Mszy Wieczerzy Pańskiej.

▸Wielki Piątek

1. Zachęca się do odprawiania Drogi Krzyżowej.

2. W Wielkiej Modlitwie Powszechnej należy dodać wezwanie, które zostanie przekazane w odrębnym Komunikacie.

3. Adoracja krzyża odbywa się w ten sposób, że jedynie (główny) celebrans oddaje mu cześć przez pocałunek, pozostali celebransi i wierni przez procesjonalne przyklęknięcie bądź głęboki skłon przed nim. Gdy liturgia jest transmitowana, należy po zakończonej adoracji indywidualnej, unieść krzyż na chwilę cichej modlitwy.

4. Liturgię kończy Modlitwa po Komunii. Po zakończonych obrzędach Najświętszy Sakrament przenosi się do Bożego Grobu, który należy na tę okoliczność zbudować. Obnaża się ołtarz.

5. Dziś i w Wielką Sobotę zabrania się, jak to jest w zwyczaju, udostępniać wiernym krzyża do adoracji w taki sposób, aby mogli go dotykać czy całować. Krzyż powinien pozostawać na ołtarzu albo obok niego, a hołd należy mu oddawać poprzez głęboki pokłon bądź przyklęknięcie.

6. Zachęca się, aby tam, gdzie to jest możliwe, zorganizować nocną adorację Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie, z zapewnieniem ciągłości obsady modlących się wiernych.

▸Wielka Sobota

1. Należy urządzić całodzienną adorację przy Bożym Gronie z podaniem jej zwyczajowego planu.

2. Błogosławi się pokarmy na wielkanocny stół. Przy dobrej pogodzie błogosławieństwa te należy organizować raczej na zewnątrz kościołów, zachęcając wiernych do chwili osobistej adoracji przy Bożym Grobie. Trzeba tak zwiększyć liczbę błogosławieństw, by nie dopuścić do zbytniej kumulacji wiernych, zwłaszcza jeśli błogosławieństwo pokarmów odbywa się wewnątrz kościoła.

3. Zabrania się błogosławienia pokarmów poza miejscami świętymi bądź ich okolicami.

▸Wigilia Paschalna

1. Liturgia rozpoczyna się wewnątrz kościoła. Do poświęcenia ognia można użyć zwykłej świecy, innej niż paschał.

2. Należy poświęcić źródło chrzcielne, odnowić chrzcielne przyrzeczenia i dokonać pokropienia wiernych.

3. W parafiach, w których procesja rezurekcyjna ma zwykle miejsce po zakończeniu obrzędów Wigilii Paschalnej, należy po modlitwie pokomunijnej wystawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu, po czym, pomijając procesję, odśpiewać Te Deum i udzielić sakramentalnego błogosławieństwa, chyba że możliwe jest urządzenie procesji z udziałem jedynie służby liturgicznej wewnątrz kościoła. Radość wielkanocną mają oznajmiać przede wszystkim bijące dzwony.

▸Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W parafiach, w których procesja rezurekcyjna zwyczajowo ma miejsce rano, należy Najświętszy Sakrament wystawić przed Mszą przy Bożym Grobie, zachować zwyczajowe śpiewy i pomijając procesję, zakończyć je Te Deum, udzielić błogosławieństwa sakramentalnego, a Mszę rozpocząć od Gloria, chyba że możliwe jest urządzenie procesji z udziałem jedynie służby liturgicznej wewnątrz kościoła.

2. Należy odprawić świąteczne Nieszpory.

Rozdział III PRZEPISY KOŃCOWE

1. Odwołuję Dekret z dnia 16 marca br. (nr 5/2021/A/KNC-K), dotyczący tej samej materii, co Dekret niniejszy.

2. Kuria Diecezjalna w Wielkim Tygodniu będzie przyjmować petentów do Wielkiej Środy włącznie, a po Wielkanocy od środy w jej Oktawie w zwykłych godzinach urzędowania, czyli od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 (w Wielką Środę do 13.00).

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, do którego należy autentyczna interpretacja wydawanego przez niego prawa, a także do tych, którym w tej szczególnej sytuacji ją powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, wikariusza biskupiego ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych drogą służbowego maila.

4. Z uwagi na dynamiczną sytuację w kraju niniejsze zarządzenia mogą ulec zmianie. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.Na owocne przeżywanie misteriów męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa wszystkim z serca błogosławię.

Biskup Opolski + Andrzej Czaja

Kanclerz Kurii ks. Wojciech Lippa

Copyright by Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zaloguj się