Odpust Świętej Rodziny

Dziś (30.12.2018) w naszej wspólnocie przeżywaliśmy odpust ku czci Świętej Rodziny. O godzinie 10:30 odprawiona została uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prałat prof. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, duszpasterz sportu. Współcelebrowali Eucharystię nasz ks. proboszcz Joachim Bomba, o. Lucjan Franek OFM, proboszcz parafii NSPJ w Zawadzkiem oraz ks. prałat Hubert Janowski, emeryt zamieszkały obecnie w Staniszczach Wielkich.

Ks. Jerzy w głoszonym słowie mówił, w czym tkwi istota Bożego Narodzenia i pokazał wyjątkowość Świętej Rodziny. Zachęcał także, y nasze życie rodzinne przepełnione było miłością, wiarą, pokojem i nadzieją, a także wskazał na konkretne możliwości czynienia życia na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.

Dziękujemy ks. Jerzemu, o. Lucjanowi i ks. Hubertowi za ich obecność, a także dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej oprawy dzisiejszej uroczystości, w sposób szczególny naszej orkiestrze, LSO i GDM. Święta Rodzino z Nazaretu, ochraniaj nas!

Święto Groty – Narodzenia NMP

W niedzielę (09.09.2018) w naszej wspólnocie przeżywaliśmy uroczyście Święto Narodzenia NMP. Uroczysty obchód związany jest z grotą Lourdzką ustawioną przy naszym kościele jako wotum wdzięczności w roku 1951.

Sumie przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prałat Rudolf Halemba, emerytowany proboszcz parafii Trójcy Świętej w Wieszowie, w latach 1970-74 wikariusz naszej parafii. Mszę współcelebrowali ks. proboszcz Joachim Bomba oraz o. Wiktor Lata OFM, wikariusz parafii NSPJ w Zawadzkiem.

Oprawę muzyczną zapewnił organista p. Krzysztof oraz Parafialna Orkiestra Dęta, a liturgiczną grono LSO i GDM. Bóg zapłać wszystkim przybyłym na tę wspaniałą uroczystość.

***

Pamiętajmy, że do Maryi, Pełnej Łaski, możemy, jak do naszej Matki, uciekać się w każdej potrzebie, a Ona nie zostawi nas samych, pocieszy nas i wstawi się za nas u swojego Syna.

GALERIA ZDJĘĆ (kliknij w zdjęcie)

100-lecie erygowania parafii – zaproszenie

Już w tą niedzielę, 1.10.2017 zapraszamy wszystkich na uroczystą Mszę Świętą dziękczynną o godzinie 10:30 z okazji 100-lecia erygowania naszej parafii!!!
Mszy przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ordynariusz diecezji opolskiej ks. bp. Andrzej Czaja.

Zapraszamy wszystkich parafian obu zawadczańskich parafii oraz gości, aby wspólnie dziękować za dar własnej parafii, za dar świątyni, w której nasi przodkowie, a teraz my możemy oddawać chwałę Bogu.

Zdjęcie użytkownika Parafia św. Rodziny w Zawadzkiem.

Święto Groty – Narodzenia NMP (10.09.2017)

Zdjęcie użytkownika Parafia św. Rodziny w Zawadzkiem.W niedzielę 10.09.2017 roku w naszej wspólnocie obchodziliśmy ważną uroczystość – Narodzenia NMP, zwaną potocznie Świętem Groty. Związana jest ona z wybudowaną przed naszym kościołem grotą – wotum za uratowanie życia ks. proboszcza Alfonsa Müllera i mieszkańców w ciężkim okresie od stycznia 1945 r. Tego dnia odprawiona została uroczysta suma, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Ginter Żmuda, ekonom diecezji opolskiej. Koncelebrowali Eucharystię ks. proboszcz Joachim Bomba oraz ks. emeryt Piotr Lepszy. Uroczystość grą uświetniła nasza Parafialna Orkiestra Dęta. Ks. Ginter w swoim kazaniu przypomniał, co to znaczy być człowiekiem wiary, zaślubionym przez Maryję Bogu (całość kazania jak i uroczystości dostępna będzie na portalu YouTube). Na koniec podziękował także księdzu proboszczowi oraz całej wspólnocie parafialnej za trud i oddanie, z jakim dbają o świątynię, a szczególnie za zakończone dzień przed uroczystościami malowanie kościoła.
Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za udział w uroczystościach i już teraz zapraszamy na kolejne, 1.10.2017- mszę dziękczynną z okazji 100-lecia erygowania parafii św. Rodziny w Zawadzkiem!
Szczęść Boże!

Zdjęcia dostępne na naszym fanpage’u na Facebooku, proszę kliknąć w zdjęcie 🙂

Zdjęcie użytkownika Parafia św. Rodziny w Zawadzkiem.

41. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (2 fioletowa)

W poniedziałek 14.08 o godzinie 8:30 spod kościoła św. Jacka w Opolu-Koloni Gosławickiej wyruszył strumień opolski 41. Opolskiej Pieszej Pielgrzymi na Jasną Górę. Wśród grup znalazła się także „2 fioletowa” zrzeszająca pielgrzymów z dekanatu Zawadzkie i Dobrodzień. W tym roku pątnicy pielgrzymowali pod hasłem: „Z Maryją idziemy głosić Ewangelię Miłosierdzia”. Na trasie towarzyszył pielgrzymom krzyż ofiarowany przez biskupa Czaję młodzieży oraz figura MB Fatimskiej (w naszej grupie owe symbole pielgrzymowały na odcinku Kamień Śląski-Pozowice). Pielgrzymi w sześć dni pokonali ok. 150 km, nawiedzając po drodze lokalne sanktuaria w Kamieniu Śląskim i na Górze św. Anny. W środę pielgrzymi nocowali w Zawadzkiem. W naszej grupie pielgrzymowało ok. 110 pątników, przewodził jej o. Waldemar Polczyk OFM z parafii NSPJ w Zawadzkiem, a wspomagał go kl. Kamil Żyłka z parafii św. Rodziny w Zawadzkiem. Najmłodszy pielgrzym miał niespełna 3 miesiące, a najstarszy 66 lat. Czas rekolekcji w drodze to na pewno czas radości, doświadczenia wspólnoty, Kościoła pielgrzymującego. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom, pątnikom oraz pielgrzymom duchowym. Zapraszamy już za rok, niechby nas było więcej, by wnieść nową radość i nowy entuzjazm.

ZDJĘCIA Z PIELGRZYMKI na profilu Facebook’owym —> Kliknij w obraz poniżej

Zdjęcie użytkownika Parafia św. Rodziny w Zawadzkiem.

Obchody Kalwaryjskie na Górze św. Anny (11-13.08.2017)

Już tradycyjnie obie zawadczańskie parafie uczestniczyły w Wielkim Odpuście Kalwaryjskim ku czci Wniebowzięcia NMP na Górze św. Anny. Pierwszego dnia obchodów, tj. w piątek 11.08, odbyły się obchody prywatne. O godzinie 9:30 zostaliśmy przywitani w bazylice św. Anny przez kustoszy sanktuarium – o.o. franciszkanów. Po tradycyjnym śpiewie ku czci św. Anny i krótkim wystawieniu udaliśmy się na kalwarię, aby rozważać stacje Męki Pana Jezusa, których łącznie jest 28. Towarzyszyła nam orkiestra, a całość prowadzili nasi duszpasterze – ks. prob. Joachim Bomba z parafii św. Rodziny i o. Waldemar Polczyk OFM z parafii NSPJ. Frekwencja nie była jednak zbyt wysoka, w sumie pielgrzymowało nas ok. 26 osób. Drugiego dnia obchodów pielgrzymi spotkali się na wspólnej Mszy Św. o godz. 7:00 w kaplicy MB Fatimskiej na Rajskim Placu, której przewodniczył o. Waldemar Polczyk OFM. Po niej pątnicy udali się na plac przy grocie lurdzkiej, aby odprawić nabożeństwo drogi krzyżowej. W obu wydarzeniach brała udział również nasza orkiestra. O godzinie 13 rozpoczęły się Dróżki Maryjne bolesne i pogrzebowe, w których udział brali już wszyscy pielgrzymi przybyli na Górę św. Anny, a było ich bardzo wielu. Zakończyły się one symbolicznym pogrzebem Matki Bożej w kościele w Porębie. W niedzielę, czyli ostatni dzień obchodów, rozważaliśmy Dróżki Maryjne chwalebne. Rozpoczęły się one o godz. 8 w kościele w Porębie pamiątką Wniebowzięcia. Zwieńczeniem całego odpustu była uroczysta suma odpustowa odprawiona w grocie lurdzkiej o godzinie 10. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tych dniach reprezentowali naszą parafię na Górze św. Anny – pątnikom, orkiestrze i duszpasterzom. Szczególnie dziękujemy tym, którzy podjęli trud pielgrzymowania w piątek. Zachęcamy, by za rok przybyć całymi rodzinami, aby mogło być nas więcej, to przecież nasze dziedzictwo, nasza wspaniała, śląska tradycja.
Szczęść Boże!
ZDJĘCIA Z PIĄTKOWYCH OBCHODÓW DOSTĘPNE NA NASZYM PARAFIALNYM FACEBOOK’U – kliknij w zdjęcie

DSC04134

Copyright by Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zaloguj się